Algemene verkoopvoorwaarden

 

Toepasselijkheid

 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van KwebbelTafels zijn deze verkoopvoorwaarden van toepassing.
 • Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Aanbiedingen/overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen van KwebbelTafels zijn vrijblijvend en Kwebbeltafels.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling aan KwebbelTafels.
 • KwebbelTafels is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt KwebbelTafels dit mee binnen drie werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Prijzen en betalingen

 • Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 • Betaling dient te geschieden voorafgaand aan levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • Betaling kan geschieden per overboeking, via elektronische betaling of contant.
 • Bij betaling per overboeking geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van KwebbelTafels.
 • Indien u met enige betaling in gebreke bent, is KwebbelTafels gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Verzendkosten

 • Geen verzendkosten bij een bedrag boven €500,00 euro en binnen een straal van 50 km, daarna wordt een vergoeding per kilometer berekend.

 

Levering

 • Meubels (op maat gemaakt) levering binnen vier weken.
 • Kussens (op maat gemaakt) levering binnen drie weken.
 • Onze meubels en accessoires worden geleverd met eigen vervoer of met een geschikte bezorgdienst.
 • Vóór levering  wordt er een afspraak gemaakt met de opdrachtgever en een tijdstip besproken.

 

Reclames en aansprakelijkheid

 • U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
 • Indien dit niet het geval is, dient u KwebbelTafels daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 • Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft KwebbelTafels keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 • Het is niet mogelijk uw definitieve bestelling achteraf te annuleren. Aanpassingen in uw definitieve bestelling kunnen alleen verwerkt worden mits uw opdracht nog niet gemaakt is.